0533 663 32 23
2.000 TL Üzeri Ücretsiz Kargo, Vi 5 Yaşında!
2.000 TL Üzeri Ücretsiz Kargo, Vi 5 Yaşında!
0533 663 32 23

Kadim Semboller ve Anlamları

Kadim Semboller ve Anlamları

Kadim sembollerin kökenine inildiğinde, ezoterik bilgilerin en fazla ruhban sınıfında kendine yer bulduğu görülür. Aslında kadim semboller ve anlamları bize ruhban sınıfının haiz olduğu kadim bilgi ve öğretilerin kuşaktan kuşağa aktarılırken yaşadıkları değişimleri de göstermektedir. Kadim sembol denilince akla gelen birçok sembolün kökeni; Sümer, Babil, Eski Mısır, Mu ve Atlantis uygarlıklarına kadar gitmektedir.

Günümüzde de bu sembollerin birçoğu farklı ülke, örgüt ve dernekler tarafından kullanılsa da aslında bu sembollerin ifade ettiği değerler kullanıldıkları alan haricinde bambaşka anlamlara gelebiliyor. Öyleyse gelin, günümüzde en çok bilinen kadim semboller ve anlamları nelerdir inceleyelim.

1.      Lotus Sembolü

Spiritüel dünyanın gözde bitkisi olan lotus; saflık, yeniden doğuş, ruhsal gelişim ve aydınlanmayı temsil eder. 3 metreye ulaşabilen lotus çiçeği çamurlu ve karanlık sularda yetişir. Bu pis ortama rağmen temiz ve inanılmaz güzelliğe sahip kalmayı başaran lotus, insanlara da bu anlamda ilham vermiştir.

2.      İç İçe Geçen İki Daire

Bu sembolün bir diğer adı Vesica Piscis’dir. Birçok farklı anlam içerse de asıl olarak dualiteyi ve dünyevi dual alemin sembolüdür. Dualite birbirine zıt iki kavramın uyumunu anlatır. Yin ve Yang, gece ve gündüz, dişi ve eril, iyi ve kötü, aydınlık ve karanlık gibi aklınıza gelebilecek bütün zıtlıkları içerir. Aslında, bu kavramlarda biri olmadan diğerinin de anlamı bulunmamaktadır.

3.      Svastika

Kadim semboller ve anlamları arasında en popüler olanı ve merak edileni Nazilerinde kullanmış olduğu svastikadır. Tiber kökenli olan sembol; kısmet, bereket, bolluk ve şansı temsil eder. Ayrıca, bu sembolün yerleştirildiği mekana tüm bu güzellikleri de çağırmak amacını taşır. Budistler svastikayı hastane, okul ve ibadet yerleri gibi alanlarda kullanır.

4.      Üçlü Sarmal

Triskele adı da verilen üçlü sarmal, Kelt kültürü kökenli bir semboldür. Ruh, zihin ve beden ya da çocuk, yetişkin ve yaşlı gibi birbiriyle iç içe geçmiş ve ayrılmaz üçlemeyi temsil eder. Bu üçleme, bir bakımdan zamansal fazları da ifade eder. Genellikle neopagan ve çok tanrılı kültler tarafından kullanılır.

5.      Dörtgen Sembol

Hristiyan ve antik Mezopotamya kökenli olan dörtgen sembolü, bir bakıma kutsal üçlemeye benzer. Her şey dörtlüden meydana gelir. Mahşerin dört atlısı, 4 temel element buna örnek olarak verilebilir. Farklı uygarlıkların evreni ve yaradılışı anlamlandırmaya çalışırken üçleme ve dörtleme gibi modellerden yararlanması aslında bir arayışın sonucunda ortaya çıkan ürünler olmaktadır.

6.      Pentagram

Kadim semboller ve anlamları konusunu inceleyip pentagramdan bahsetmemek olmaz. Pentagram yıldızını incelediğimizde; 4 temel elementin hayat bulabilmesi için gerekli olan beşinci elementi yani ruha ulaşırız. Hristiyan inancına ait öğelerin, Mezopotamya’nın kadim bilgileri ile kaynaşması sonucunda iki kültür arasında etkileşim olmuştur. Pentagram yıldızı da biraz yana doğru eğilerek satanistlerin kullandığı bir sembol haline gelmiştir.

Sembol Tasarımlı Ürünlerimize Göz Atın >

Sembol Bileklikler

Sembol Yüzükler

Sembol Kolyeler

Sembol Küpeler

Sembol Anahtarlıklar

 Sembol Hakkında Çok Daha Fazlası

En Yeni Ürünlerime Göz Atın